1.06.2014

3.04.2010

Bigrafska beleška

Draginja Adamović (1925—2000) bila je pesnikinja.

Objavila je tri knjige poezije: "Zemlja lug do neba" (1977), "Na kraju tišine" (1979) i "U vreme odsutno" (1987).

Zastupljena je u pesničkim antologijama: "Pesnikinje Kragujevca" (1991), "Lirski bruj Šumadije" (2004), "Pevači usnule prestonice" (2006, 2007)  i "Svitak nad Lepenicom" (2012).

Svoje radove objavljivala je i u književnoj periodici, dnevnim listovima i nedeljnicima.Knjige "Zemlja lug do neba" i "U vreme odsutno" nagrađene su godišnjim nagradama od strane Kulturno-prosvetne zajednice opštine Kragujevac.

Živela je i radila u Kragujevcu.

Majka je pisca Zorana Spasojevića.

 

SHORT BIOGRAPHY


Draginja Adamović (1925—2000) was a Serbian poetess.

He is the autor three poetry books: „The Earth a grove to the sky“ (1977), „At the end of silence“ (1979) and „At the time absent“ (1987).

He has been published in anthologies of poems: "Poetesses of Kragujevac" (1991), "Lyrical humming of Sumadija" (2oo4), "Singers of sleeping capital" (2oo6, 2oo7) and "Parchment scroll over the Lepenica" (2012).

She published poems and stories in literary magazines, daily and weekly newspapers.The books "The Earth a grove to the sky" and "At the time absent" got annual rewards from The Cultural-Educational Association of Kragujevac Municipality.

She lived and worked in Kragujevac.

Mother is writer Zoran Spasojevic.

8.10.2008